Nikon Imaging | Nederland | Europa

Privacyverklaring

NIKON NEDERLAND PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u verwerken als u producten of diensten bij ons bestelt, van ons koopt of gebruikt, onze websites bezoekt en wanneer u zich wendt tot onze klantenservice of anderszins contact hebt met Nikon.

Nikon hecht groot belang aan privacy. Het op rechtmatige en behoorlijke wijze verwerken van persoonsgegevens is een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid; Nikon streeft ernaar uw persoonsgegevens te beschermen. Deze privacyverklaring maakt deel uit van de Group Privacy Protection Statement van Nikon <url: www.nikon.co.jp/main/eng/privacy_beleid.htm> en is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van onze mogelijke, bestaande en voormalige klanten en leveranciers verwerken en op uw gebruik van onze producten en diensten en onze website op http://www.nikon.nl, of wanneer u anderszins zaken doet met de Nederlandse vestiging van Nikon France S.A.S. (hierna aangeduid als "u"). In deze privacyverklaring zetten wij uiteen welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Wij raden u aan deze verklaring aandachtig door te lezen.

  • 1. Wie wij zijn

  • 2. Welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat wij daarmee doen

  • 3. Hoe wij uw gegevens verzamelen

  • 4. Delen van gegevens

  • 5. Beveiligingsmaatregelen en bewaartermijnen

  • 6. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

  • 7. Uw rechten

  • 8. Hoe wij omgaan met dit beleid

  • 9. Contactgegevens voor uw privacyverzoeken

OVERZICHT VERWERKINGSACTIVITEITEN NIKON NEDERLAND

VerwerkingsactiviteitCategorieën persoonsgegevensBijzondere categorieën persoons-gegevensDoeleindenOntvangersBewaartermijnNadere toelichting en herkomst van persoonsgegevens (waar van toepassing)
Nikon klantenbestandNaam, adres, postcode, land, e-mailadres, telefoonnummer, productinformatie, IP-adresNeeAdministratie, relatiebeheer, direct marketing:Bevoegd Nikon-personeel en personeel externe firma voor e-mailsKlanten hebben het recht hun toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens voor (direct) marketing-doeleinden in te trekken. Persoonsgegevens van klanten worden op verzoek verwijderd.Klantenregistratie, van derden, productregistratie
Nikon StoreNaam, adres, postcode, land, e-mailadres, telefoonnummer, afgenomen product, BTW-nummerNeeAdministratie, relatiebeheer, verzendingsdiensten ter uitvoering van een overeenkomstBevoegd Nikon-personeel, Ecommerce Systeem, ERP Systeem Algemene bewaarplicht voor bedrijfsadministratie, boekhouding en registratie: minimaal 7 jaar.Klantenregistratie
NPS Administratie IP-adres, account-ID, NPS-nummer, achternaam, voornaam, aanspreektitel, geslacht, adres, postcode, woonplaats, land, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, gebied van fotografie, website, aanvaarde voorwaarden, opt-in-statusNeeDirect marketingBevoegd personeel, specifieke koeriersdienst , verzekeraar, Leasemaatschappij, IT Dienstverlener. Beperkte gegevens: Jotform.com, EventBrite.comKlanten hebben het recht hun toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens voor (direct)-marketing-doeleinden in te trekken. Persoonsgegevens van klanten worden op verzoek verwijderdKlantenregistratie
Nikon School Administratie Adres, land, e-mailadres, IP-adres, postcode, telefoonnummer, overig; NeeAdministratieBevoegd personeel, Externe DienstverlenerAlgemene bewaarplicht voor bedrijfsadministratie, boekhouding en registratie: minimaal 7 jaar.Van derden
Nikon Promotionele ActiviteitenAdres, land, e-mailadres, locatiegegevens, naam, postcode, telefoonnummer, Nikon-product, overig: accountnummerNeeAdministratieBevoegd personeel, IT Dienstverlener, Externe Dienstverlener (externe afhandeling “Nikon School”), E-learning leverancier (externe firma die e-learning-modules uitvoert)Klanten hebben het recht hun toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens voor (direct)-marketing-doeleinden in te trekken. Persoonsgegevens van klanten worden op verzoek verwijderdKlantenregistratie, van derden
Aftersales-servicesNaam, adres, postcode, land, e-mailadres, telefoonnummer; financiële gegevens in SAPFinanciële gegevensUitvoering aftersales-servicecontract.Uitsluitend bevoegd Nikon-personeel en een netwerk van onderaannemers in verband met de uitvoering van het aftersales-servicecontractAlgemene bewaarplicht voor bedrijfsadministratie, boekhouding en registratie: minimaal 7 jaar.Invoeren van gegevens in het systeem door Nikon-personeel of netwerk van onderaannemers. Invoeren van gegevens door klant zelf op webportal in het kader van verzoek voor aftersales-servicesupport.
Technische ondersteuning: Sales Force Support BaseNaam, adres, postcode, land, e-mailadres, telefoonnummer, Nikon-producten in bezitNeeVerzoeken om technische ondersteuning of informatie over Nikon-productenUitsluitend bevoegd Nikon-personeel, externe klantenservice , IT Dienstverlener (Service)Minimaal 3 jaar met toestemming klant (opt-in) vanaf datum verzameling. Maximaal: duur van de verwerking indien langer dan 3 jaar. // Maximaal 3 jaar voor opt-out-klantenVia webportal, telefonisch of per e-mail na verzoek om technische ondersteuning.