14 maart 2011

Persbericht met betrekking tot de aardbeving in Japan

Nikon betuigt haar diepe medeleven en condoleances aan de slachtoffers van de aardbeving in Noord-Japan op 11 maart. Hoewel voor zover bekend geen medewerkers van Nikon bij de ramp zijn omgekomen of ernstig gewond zijn geraakt, blijven wij informatie verzamelen omtrent de veiligheid van ons personeel en hun familieleden.

Onze ondernemingen, waaronder de Sendai Nikon Corporation, de Miyagi Nikon Precision Corporation, de Tochigi Nikon Corporation, de Tochigi Nikon Precision Corporation en andere dochterondernemingen hebben enige schade aan gebouwen en installaties opgelopen. Ernstige schade zoals gedeeltelijke of volledige instorting van gebouwen is tot nu toe uitgebleven. Bij deze ondernemingen hebben wij de operationele bedrijfsvoering vooralsnog opgeschort en evalueren verdere details rond de opgelopen schade. Door het wegvallen van regionale aanvoerroutes is het vooralsnog niet mogelijk aan te geven wanneer de bedrijfsvoering hervat zal worden.

Nikon heeft een hoofdkwartier voor rampbestrijding ingesteld dat (sinds 11 maart) door de algemeen directeur/president/CEO geleid wordt en werkt aan een spoedige normalisering van de bedrijfsactiviteiten. Hierbij werken we met BCM (Business Continuity Management) teams die binnen ieder bedrijfsonderdeel zijn gevormd.

Informatie-updates zullen op regelmatige basis verstrekt worden.

Om onmiddellijke hulp aan de slachtoffers en het getroffen gebied te verlenen heeft Nikon 100 miljoen yen aan het Japanse Rode Kruis gedoneerd.

 

Aanvullende informatie

Voor een overzicht van onze dochterondernemingen, zie http://www.nikon.com/about/info/group/index.htm

Voor een overzicht van onze fabrieken, zie http://www.nikon.com/about/info/corporate/index.htm