22 maart 2011

2e Mededeling over de gevolgen van de aardbeving in Japan

Tweede mededeling over de gevolgen van de grote aardbeving in het noordoosten van Japan op 22 maart 2011

De Nikon Groep leeft mee met de slachtoffers van de aardbeving en betuigt haar sympathie en oprechte zorg aan de personen en gezinnen die lijden onder de gevolgen van de ramp.

Op 11 maart, direct na de aardbeving, hebben wij een hoofdkwartier voor rampenbestrijding onder leiding van onze CEO ingesteld. Wij gaan door met het verzamelen van informatie rondom de persoonlijke situatie van onze medewerkers en met het evalueren van de schade aan onze productiemiddelen en stellen alles in het werk om de productie zo spoedig mogelijk te hervatten. Hieronder volgen een update omtrent de gevolgen van de aardbeving voor de Nikon Groep en de vooruitzichten met betrekking tot de productie.

1. Informatie m.b.t. onze medewerkers

Tot onze grote spijt is de dood van een medewerker van de Sendai Nikon Corporation inmiddels bevestigd. Over de het lot van drie medewerkers in Natori City in het Miyagi district hebben wij nog geen uitsluitsel.

2. Schade aan de productieapparatuur en vooruitzichten m.b.t. de productie

Een van onze fabrieken en zeven van onze productie-dochterondernemingen zijn gevestigd in de  districten Miyagi, Tochigi en Ibaraki, gelegen in het rampgebied*. Na de aardbeving is de bedrijfsvoering op al deze locaties opgeschort.

De Tochigi Nikon Corporation heeft de bedrijfsvoering op vrijdag 18 maart hervat.

De Sendai Nikon Corporation en de Miyagi Nikon Precision Corporation, beide ernstig beschadigd, zullen de bedrijfsvoering naar verwachting voor eind maart hervatten.

Alle overige locaties zullen op 23 maart weer in bedrijf gaan.

Een punt van zorg is dat - ook nadat de bedrijfsvoering wordt hervat  - onze productie in sommige gevallen niet volledig aan de eisen van onze klanten zal kunnen voldoen als gevolg van onder andere geplande black-outs van elektriciteit en problemen bij de inkoop van onderdelen van onze zakelijke partners. Hoewel wij ons uiterste best doen om de verwachte uitdagingen het hoofd te bieden, stellen we het begrip van onze klanten m.b.t. eventuele problemen bijzonder op prijs.

Wij doen ons best om onze steun aan de getroffen bedrijven uit te breiden naar klanten van onze bedrijfsonderdelen Precision Equipment and Instruments alsmede klanten van onze onderhoud- en reparatiediensten in het Imaging segment die van de ramp te lijden hebben.

3. Prognose van de effecten van de schade m.b.t. onze bedrijfsprestaties

We zullen de gevolgen van de schade en de geplande black-outs op onze ondernemingen en onze bedrijfsprestaties blijven evalueren. Wanneer belangrijke veranderingen in onze prognoses optreden zullen wij deze direct bekendmaken.


* Locaties van alle fabrieken en productie-dochterondernemingen

Mito fabriek, Nikon Corporation: Mito, Ibaraki District
Sendai Nikon Corporation: Natori, Miyagi District
Miyagi Nikon Precision Co, Ltd: Zao-machi, Katta-gun, Miyagi District
Zao fabriek, Nikon-Trimble Co, Ltd: Zao-machi, Katta-gun, Miyagi District
Tochigi Nikon Corporation: Otawara, Tochigi District
Tochigi Nikon Precision Co, Ltd: Otawara, Tochigi District
Kurobane Nikon Co, Ltd: Otawara, Tochigi District
Nasu Nikon Co, Ltd: Nasukarasuyama, Tochigi District

Toelichting:

Nikon Trimble Co, Ltd is een equity-method onderneming.

Nasu Nikon Co, Ltd is een dochteronderneming van Nikon-Essilor Co, een equity-method onderneming.