Ondersteuning Van Onze Lokale Gemeenschappen

We zijn trots op de initiatieven die we ondersteunen en de inspanningen van onze medewerkers om van de wereld een betere plek voor iedereen te maken. Deze projecten die geleid worden door onze lokale landenteams zijn slechts enkele voorbeelden van manieren waarop we iets terugdoen voor onze Europese gemeenschappen.

Meisjesdag - Duitsland

Nikon GmbH sloot zich aan bij een landelijk initiatief om tienermeisjes aan te moedigen om beroepen te overwegen die traditioneel door mannen worden uitgeoefend, door een groep van 13-15 jaar uit te nodigen voor een workshop over de technische wereld van microscopie en fotografie.

Bloeddonatie - Rusland

Nikon Russia houdt twee keer per jaar een bloedinzamelingsactie om kinderen met bloedziekten te ondersteunen. Het gedoneerde bloed wordt gegeven aan het Dmitry Rogachev Onderzoekscentrum voor Kinderhematologie, Oncologie en Immunologie dat gezondheidszorg biedt aan meer dan 500 kinderen met bloedziekten.

Strandschoonmaak - Nederland

Nikon Europe en Nikon Nederland werken samen met de Stichting Sea First om het probleem van plasticvervuiling op lokale stranden aan te pakken. Een team van 44 Nikon-werknemers - waaronder de voorzitters van Nikon Holdings Europe, Nikon Instruments Europe en Nikon Europe BV - gingen allemaal naar het strand om in drie uur tijd 2.000 stuks afval te verzamelen. De Stichting Sea Firstkreeg ook een donatie voor haar belangrijke werk op het gebied van strandbescherming, en hun oprichter gaf een lezing over het groeiende probleem van de vervuiling van de zee en hoe individuen een verschil kunnen maken in de strijd tegen deze kwestie.

Verminderen, hergebruiken, recyclen - Hongarije

Nikon Hungary steunde een lokaal schoolprogramma om kinderen milieubewust te maken door zeven pallets papier te doneren voor recycling. In een afzonderlijk initiatief zamelden ze ook bruikbaar speelgoed en kleding in voor donatie aan de armen met Kerstmis, waardoor de afval werd verminderd en de kwetsbare groepen de broodnodige steun kregen.

Goede Doelen Gekozen door de Werknemer - Verenigd Koninkrijk en Scandinavië

Nikon medewerkers in het Verenigde Koninkrijk en Scandinavië selecteren ieder jaar een goed doel om te ondersteunen. Sinds de start in het Verenigd Koninkrijk in 2005 heeft het personeel meer dan € 258.000 ingezameld. Ondersteunde goede doelen waren altijd op het gebied van gezondheidszorg, waaronder hospices, kankerzorg, Alzheimer onderzoek en geestelijke gezondheid. Terwijl onze werknemers zich richten op fondsenwerving, zorgen hun inspanningen ook voor publiciteit voor de goede doelen en mogelijkheden voor medewerkers om vrijwilligerswerk te doen.

Light on Small (Licht op Klein) - Nederland

Onze drie Amsterdamse bedrijven - Nikon Holdings Europe, Nikon Europe BV en Nikon Instruments Europe BV - werken sinds 2017 samen in een gezamenlijk project met het Eco-Schools initiatief van de Foundation for Environmental Education (FEE, Stichting Milieu Educatie) om een origineel programma te creëren met de naam 'Light On Small' (Licht op Klein). Door de ontwikkelingskosten voor lesmateriaal te financieren en Nikon microscopen en camera's te doneren, maakt het project kinderen van de schoolgaande leeftijd bewuster van de milieuproblematiek. Ongeveer 300 kinderen van vijf scholen hebben al van dit doorlopende programma geprofiteerd.